Velkomstsenteret i Grimstad

Velkommen til oss

Velkomstsenteret holder til på Triangelhuset i Grooseveien 7, og drives i samarbeid med Flyktningtjenesten i Grimstad kommune og flere frimenigheter i Grimstad.

Åpningstid

Mandag kl. 15.30 til 18.00 – Norsktrening og sy-kafe.

Kl. 15.30 Norsktrening og opplegg for barna.

Fredag kl. 15.00 til 18.00 – Sosial samling med sy-kafe m.m.

Velkommen innom for samtale, fellesskap, mat og drikke!

Om tilbudet

Velkomstsenteret er et tilbud til flyktninger som ønsker et treffpunkt, hvor de kan møte
hverandre, slå av en prat, få informasjon om ulike tilbud i området eller lære litt norsk.

Vi ønsker å kunne gi tilbud til barna som ikke er i skolen eller fått barnehageplass, men trenger frivillige
til dette. Det er også åpen barnehage i Frikirken og Misjonskirken på hverdager (bortsett fra torsdag). Her
kan alle komme med sine barn.

Nettsidene våre kan oversettes til flere språk, bare benytt knappen nederst til venstre på siden (Translate).

Vi ønsker å hjelpe

Denne nettsiden er under arbeid. Her vil det komme praktisk informasjon om både senterets åpningstider, tilbud og annen praktisk informasjon rettet mot flyktninger. 

Velkomstsenteret skal være et godt sted å være, med ulike tilbud til flytninger. Senteret er åpent for alle flyktninger, men vil i første fase ha fokus på flyktninger fra Ukraina.

Vi ønsker å komme i kontakt med frivillige som kunne tenke seg å bidra med praktiske oppgaver, turgruppe, barneidrett, tolketjeneste m.v.

Velkomstsenteret er drevet av Den Norske kirke i Grimstad, i tett samarbeid med Grimstad kommune og andre menigheter.

Våre ansatte

Velkomstsenteret ønsker kontakt med frivillige og sponsorer som kan delta i eller støtte arbeidet.
Kontakt oss på (norsk eller engelsk) telefon 370 90 100 (sentralbord).
Trygve Bergland

Diakon

Trygve er diakon i Grimstad kirkelig fellesråd og har en sentral rolle ved oppfølgingen av de frivillige ved Velkomstsenteret.

Alexander Paul

Kirkveverge

Kirkevergen er øverste administrative leder i Grimstad kirkelig fellesråd og har det overordnede ansvaret for Velkomstsenteret.

Her finner du oss:
Triangelhuset

En stor takk til våre sponsorer:

Kjell Gilje AS Bygg & anlegg
Avior.no
Translate »